Kniha Paranorma! Art od Selfish Platinum zdarma ke stažení!

Najdete ji na webu ctenizdarma.cz v sekci "Knihy". K dispozici jsou formáty PDF, epub a mobi.
Sledujte mě na DeviantArt.

Paranorma! Art 2 - Závěr

24. september 2016 at 12:44 | Selfish Platinum |  Selfish Platinum - literární tvorba
Varování: Tento příběh je čistě fiktivní. Postavy, události a místa z tohoto příběhu se nevztahují k žádným skutečným osobám, místům či dění.


Závěr - Pravda a iluze

Rich s Gastonem si nedělali plané naděje. Ale modlili se. Teď, kdy s odstupem několika dlouhých hodin svorně vstupovali do nemocniční haly, oba věděli, co chtějí Charlesovi říct. Jedinou větu. Větu, která by vše vyřešila. Větu, po jejímž vyslovení by se situace změnila. Větu, která ještě mohla Charlese zachránit…

Nemocnice působila zevnitř smutným dojmem. Rich si všímal všech těch zamračených tváří příbuzných a přátel, kteří čekali na ortel vyšetřujících lékařů. Mnohým z nich možná v následujících minutách někdo blízký zemře. Jiným se ale jejich známý vrátí v pořádku domů. Život je loterie.

Z těžkých dveří do čekárny vyšla ošetřující sestra a za ní se s vážnou tváří vynořil lékař. Gaston čekal špatnou zprávu. Sám měl tajemství, kterém nevěděl ani naivní Rich. Tížilo ho tajemství, které měl býval Charlesovi prozradit dříve, než bylo pozdě. Gaston zhluboka vzdechl a začal se třást. To on vlastně nepřímo mohl za to, že se Charlesovi přitížilo. To on ho…

"Jdeme za panem Charlesem, jak je mu?" ptal se hned Rich.
"Omlouváme se, ale informace můžeme podávat pouze Charlesově rodině. Vy jste z rodiny?"
"Jsme synové!" vyhrkl Gaston a snažil se použít všechen svůj herecký "talent", aby zněl přesvědčivě. Sestra se na něho nevěřícně podívala, ale pak přejela zrakem na Riche, jehož bezelstný pohled ji obměkčil.
"Dobře tedy… pan Charles je stabilizovaný… ale prozatím pan doktor nedoporučuje návštěvy. Pan Charles je velmi slabý."
"Prosím," obrátil se úpěnlivým hlasem Gaston na doktora, "prosím, je to důležité!"
"… Dobrá tedy, zeptám se pana Charlese, zda si návštěvu přeje," odvětil lékař.
Gaston chtěl něco namítnout, ale Rich ho chytl za ruku. Střetli se pohledem a Rich na Gastona slabě kývnul. Zřejmě věděl, co dělá.

Pan Charles si opravdu návštěvu přál. Když však Rich s Gastonem vstupovali do prostorného pokoje, nalezli ho v napjaté poloze plné očekávaní, ze které se však brzy rezignovaně opět svezl na postel.
"Já myslel, že to jsou…" vyhrkl, ale pak zpozoroval, že v hloučku za kluky jde nemocniční sestra.
"Tati!" zvolal teatrálně Gaston. Charles přísahal, že pokud se z nemocnice ve zdraví vrátí, pak tomu "herci" sežene opravdovou práci, aby se už nemusel takhle ztrapňovat. Gastonovi dočista chyběl talent.
"Slečno, prosím…" obrátil se Charles na sestru.
"Ale pane Charlesi, v téhle situaci vás nemohu nechat bez dozoru."
"Bude to jen minutka," zaprosil Charles a nemocniční sestra rezignovaně odešla.

"Reginalde," vyhrkl Rich a oči mu svítily, "Da Master se neživil zlem. Da Master chtěl ničit dobro!"
Charles na Riche nevěřícně zíral.
"Je to pravda," přisvědčil Gaston, "to, co jsi mi říkal o tom Royaltonovi… nebyla to pravda. Já - já jsem si Royaltona vymyslel." Gaston studem klopil oči.
"Cože?"
"Byl to můj imaginární kamarád." Ta slova se Gastonovi nepronášela lehce, "chtěl jsem prostě ohromit kluky z ulice. Oni se stále chlubili tím, jak kradou a ničej auta a já neměl nic… Tak jsem jim pověděl o Royaltonovi." Gaston vzdechl a pokračoval: "všechno jsem udělal tak, aby to dávalo smysl. Snažil jsem se to udělat tak, aby to znělo přesvědčivě… jenže mě nenapadlo, jak moc se ta historka uchytí. Táhlo se to se mnou šest let… Tenkrát jsem ale trochu pomáhal bezdomovcům. Nosil jsem jim svoje svačiny. Jednomu z nich bylo jenom osmnáct, a tak jsem ho poprosil, jestli by neřek', že je Royalton…"
"A to myslíš, že na tohle Da Master skočil?" ptal se Charles.
"Právě že neskočil. Všichni zjistili, že jsem si to vymyslel a smáli se mi. Měl jsem ostudu v celý čtvrti. Da Master mi pak nabídl, jestli nechci odtamtud vypadnout a hrát CityGold. A já neviděl jinou možnost, a tak jsem jel. On na tu historku s Royaltonem samozřejmě neskočil, ale tobě ji tak asi vyprávěl a tys mu věřil."
Charles nevěřícně zíral.

Slova se ujal Rich: "Reginalde, Da Master věděl, že jste oba hodní a chcete pomáhat, a tak to na vás takhle nastražil. Vy jste nebyli zlí, ale on jo. A právě proto silně pochybuju, že ta historka s tím pacientem, co mi Gaston o tobě řekl…" Rich slova záměrně nedopověděl. Charles překvapením otevřel ústa. Všechno mu začínalo dávat smysl…

"Charlesi, já jsem lhal!" vyhrkl Gaston, který až doposud sbíral síly na šokující přiznání, "nikdo za mnou nebyl, to já jsem chtěl, aby sis myslel, že to vyšetřují, protože jsem… zadlužený!"
Rich vykulil oči. Charles ale zůstal klidný.
"Já vím, že to nevyšetřují," odpověděl překvapenému Gastonovi, "zjišťoval jsem si to hned, jaks' mi poslal ten dopis. Vyšetřování bylo uzavřeno před osmi lety. Došli k závěru, že za nehodu mohl pouze Da Master. Já jsem ale myslel, že na mě máš něco jinýho, za co mě chceš udat…"
"Ne, to rozhodně ne!"
"Ale," vložil se do hovoru Rich, "já teď teda nechápu jednu věc - když jsem se dostal do tý budovy, tak tam přece byli strážníci, a to oni mě tam přece zamkli."
"Časová anomálie," odpověděl bez rozmyslu Charles, "to se tam občas děje. Taky já sám jsem nemohl otevřít jeden ten poklop, když jsem tě tam šel hledat, a určitě byste neuhodli, kdo mi ho nakonec otevřel!" Charles udělal dramatickou pauzu a pobaveným pohledem se na své společníky podíval: "Sám Da Master!"

Charles se začal s úlevou smát a Gaston se k němu přidal.
"To by asi Da Master koukal, kdyby zjistil, že to on mi vlastně pomohl," smál se Charles.
"To jo," odvětil pobaveně Gaston. Charles si rukou protíral uslzené oči.

Když se konečně všichni uklidnili, Charles se vážným pohledem podíval na Gastona.
"Podej mi ze skřínky šekovou knížku," řekl.
Gaston poslechl.
"Tak kolik?" ptal se Charles.
"Já…"
"Kolik, ať to sem napíšu a máme to za sebou…"
Gaston Charlesovi pošeptal částku. Charles šek vyplnil a bez náznaku jakéhokoliv zdráhání ho Gastonovi podal. Gastonovi spadl úlevou obrovský kámen ze srdce. Nechtělo se mu až věřit, že všechny jeho problémy touto chvílí končí…

"Já ještě něco nechápu," ozval se opět Rich, "ten Da Master, když byl tak zlý, byl to vůbec ještě člověk?"
Charles se usmál: "Ty myslíš, jestli nebyl reptilián, nebo tak něco?"
"No…"
"Poslyš, tohle jsou jenom báchorky, který si lidi vymýšlí. Reptiliáni podle mě neexistují. Da Master byl člověk, jenom měl prostě nějaký schopnosti, kterýma si pomáhal. Věděl něco o magii, symbolech, ale zároveň ovládal svět internetu a elektronické komunikace. Dobře znal fyzikální zákony. Používal infrazvuk. Ale uměl hlavně manipulovat lidmi a využíval emocionální nestability mladých. A čemu nerozuměl, na to si najímal jiné. Nic víc."

Do pokoje opět vstupovala netrpělivá sestra.
"Ještě vteřinku, slečno," odbyl ji Charles.

"Škoda, žes neviděl žádný klip z Da Master's Production," pokračoval Charles směrem k Richovi, "tam by sis toho hodně uvědomil."
"Já jsem viděl všechny od CityGold," ozval se Gaston, "nejvíc si pamatuju ten, jak tam byla ta hora zlata a CityGold se v ní válel a měl na hlavě tu královskou korunu."
"A všim' sis, co v tom zlatě bylo schovaný? Viděl 's, co bylo napsáno na tý koruně?"
"Ne"
"Tak to buď rád…"

Charles vzdychl. Před očima mu právě v plných barvách vyvstaly stíny minulosti, kterých se potřeboval zbavit. Doufal, že jednou dokáže uniknout těm dotěrným hlasům svědomí, které ho doprovázely takřka na každém kroku. Doufal, že jednou bude volný…

KONEC

V roce 2037, deset let po tragédii, bude budova Da Master's Production zdemolována. Podnět vzejde od vlivné Richovy rodiny.
Charles společně s Gastonem založí charitativní centrum pro duševně nemocné. Pomohou stovkám lidí. Alespoň částečně se tak zbaví nepříjemných hlasů svědomí.

Nové metody bádání prokážou, že se Reginald Ángelo Charles v několika aspektech mýlil, avšak jeho závěry budou prezentovány jako klíčové i za dalších třicet let.

Ne všechny osudy bývalých rapperů z Da Master's Production budou dohledatelné a ne všechny budou mít šťastný konec.

V následujících dekádách ještě vznikne několik dalších pokusů o založení podobné hudební společnosti po vzoru Da Master's Production, než se lidé konečně poučí a přestanou experimentovat s "nadpřirozenem".

 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement